Featured post
update phan mem on tap

Hướng dẫn cập nhật phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG từ phiên bản v1.2.2 lên v1.2.3

Hiện tại đã có ứng dụng ôn tập trên hệ điều hành iOS và Android cho điện thoại và máy tính bảng tại https://mophonggiaothong.com/new-app-mo-phong-giao-thong-tren-mobile Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG… Read more »

[08/08/2023] Cập nhật phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1 (dành cho trung tâm sát hạch)

Update phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1 Chỉ áp dụng cho phần mềm quản lý kết quả thi tại Trung tâm sát hạch GPLX – Không ảnh hưởng đến… Read more »

[New] App Ôn tập 120 tình huống mô phỏng giao thông (thi GPLX) trên iOS và Android

Phát hành phiên bản trên di động của Phần mềm 120 tình huống mô phỏng các tình huống giao thông sử dụng trong đào tạo GPLX Cho phép cài đặt… Read more »

Link download phần mềm ôn tập mô phỏng các tình huống giao thông [chính thức]

Hiện tại đã có ứng dụng ôn tập trên hệ điều hành iOS và Android cho điện thoại và máy tính bảng tại https://mophonggiaothong.com/new-app-mo-phong-giao-thong-tren-mobile Phần mềm ôn tập mô phỏng… Read more »