Author Archives: Admin

update phan mem on tap

Hướng dẫn cập nhật phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG từ phiên bản v1.2.2 lên v1.2.3

Hiện tại đã có ứng dụng ôn tập trên điện thoại Android, download tại https://mophonggiaothong.com/new-ung-dung-mo-phong-giao-thong-tren-dien-thoai-android/ Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG là phần mềm cho phép Học viên/Thí sinh ôn… Read more »

Link download phần mềm ôn tập mô phỏng các tình huống giao thông [chính thức]

Phần mềm ôn tập mô phỏng tình huống giao thông là phần mềm chính thức của Tổng cục đường bộ Việt Nam sử dụng cho học viên ôn tập và… Read more »