Phần mềm QUẢN TRỊ MÔ PHỎNG VÀ SÁT HẠCH MÔ PHỎNG V2.0.0 (dành cho TTSH GPLX)

Bộ phần mềm SÁT HẠCH MÔ PHỎNG và QUẢN TRỊ MÔ PHỎNG dành cho Trung tâm sát hạch GPLX phiên bản V2.0.0

(Lưu ý: Đây là phần mềm dành cho Trung tâm sát Hạch không dùng cho ôn tập; Học viên download phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG tại https://mophonggiaothong.com/download-bo-cai-dat-phan-mem-on-tap-mo-phong-phien-ban-v2-0-0/ )

1. Phần mềm Sát hạch mô phỏng V2.0.0

Link download phiên bản 64-bit (x64)

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x64.rar

Link download phiên bản 32-bit (x86)

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x86.rar

2. Phần mềm Quản trị mô phỏng V2.0.0

2.1 Link download bộ update (dành cho máy chủ đã cài đặt sẵn phần mềm Quản trị V1.2.3)

Bộ update phiên bản 64-bit: https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x64.rar

Bộ update phiên bản 32-bit

https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x86.rar

2.2 Link cài mới bản quản trị từ đầu

Bộ cài phiên bản 64-bit

https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/QuanTriMoPhongSetup_v200_x64.rar

Bộ cài phiên bản 32-bit

https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/QuanTriMoPhongSetup_v200_x86.rar

3. Hướng dẫn update phần mềm QUẢN TRỊ từ phiên bản V1.2.3 lên phiên bản V2.0.0

Bước 1: Tải xuống và giải nén các file cập nhật UpdateQuanTri_v2.0.0

Bước 2: Sao lưu cơ sở dữ liệu, sau đó tắt chương trình Quản Trị mô phỏng (nếu đang chạy)

Bước 3: Sao chép và ghi đè các tập tin sau

 • File QuanTriMoPhong.exe, lc4 vào thư mục đã cài đặt phần mền quản trị
 • Copy file tss04.lrxml, tss04_new.lrxml, 32b_v3.lrxml vào thưc mục reportTemplate trong thư mục đã cài đặt phần mềm Quản trị

3 thoughts on “Phần mềm QUẢN TRỊ MÔ PHỎNG VÀ SÁT HẠCH MÔ PHỎNG V2.0.0 (dành cho TTSH GPLX)

 1. Khải

  Dear all!
  Phiền AC cho Em xin Phần mềm Quản trị mô phỏng V2.0.0 với cài mới bản quản trị từ đầu Bộ cài phiên bản 32-bit

  Reply
 2. Khải

  Dear all!
  Phiền AC cho Em xin Phần mềm Quản trị mô phỏng V2.0.0 với cài đặt mới bản quản trị từ đầu Bộ cài phiên bản 32-bit

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *