Giới thiệu

Mophonggiaothong.com là chuyên trang lưu trữ và cập nhật phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông (sử dụng trong quy trình thi sát hạch lấy giấy phép lái xe).

Các phần mềm hỗ trợ bao gồm:

  • Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG sử dụng cho học viên ôn tập và thi thử bài thi mô phỏng
  • Phần mềm QUẢN TRỊ và SÁT HẠCH MÔ PHỎNG sử dụng cho các trung tâm Đào tạo và Sát hạch GPLX

Liên hệ

Email: mpgiaothong@gmail.com