Tag: quan tri mo phong v1.2.3.1

[08/08/2023] Cập nhật phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1 (dành cho trung tâm sát hạch)

Update phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1 Chỉ áp dụng cho phần mềm quản lý kết quả thi tại Trung tâm sát hạch GPLX – Không ảnh hưởng đến… Read more »