Privacy Policy (Chính sách bảo mật)

Chính sách bảo mật áp dụng cho ứng dụng “Mô phỏng Giao thông”:

Về thu thập và sử dụng dữ liệu

Chúng tôi hoàn toàn không thu thập bất kì thông tin nào của người dùng sử dụng Ứng dụng.

Toàn bộ thông tin sử dụng ứng dụng của người dùng lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

Ngoài ra, app có sử dụng một số dịch vụ của bên thứ 3 như Google Admod có thể thu thập một số thông tin như mã ID thiết bị của người dùng (Device ID).

Ghi Data

Chúng tôi thông báo rằng khi sử dụng ứng dụng “Mô phỏng Giao thông” trong trường hợp ứng dụng bị lỗi một số thông tin về thiết bị như tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành…có thể được ghi lại bởi một số dịch vụ của bên thứ 3 nhằm mục đích thống kê và phân tích.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 23-11-2022. Trong trường hợp thay đổi, chính sách sẽ được cập nhật tại đây.

Liên hệ

Mọi câu hỏi về chính sách bảo mật có thể liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: mpgiaothong@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *