Site icon Chuyên trang cập nhật Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Phần mềm sát hạch và quản trị sát hạch v1.2.2 [chính thức]

Phần mềm sát hạch và quản trị sát hạch phiên bản v1.2.2 sử dụng cho các Trung tâm đào tạo và sát hạch.

+ Windows 7/10 (đối với phần mềm sát hạch)

+ Windows 10/Windows Server (phần mềm quản trị)

Link download: 

Bộ cài phần mềm Sát hạch mô phỏng 64bit

Bộ cài phần mềm Sát hạch mô phỏng 32 bit 

Bộ cài phần mềm Quản trị mô phỏng 64-bit

Bộ cài phần mềm Quản trị mô phỏng 32-bit

Exit mobile version