Site icon Chuyên trang cập nhật Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG V1.2.3

Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG cho phép học viên ôn tập 120 tình huống giao thông mô phỏng có nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ và thi thử với các đề thi ngẫu nhiên, thao tác như sau:

Hướng dẫn mở, tắt chương trình phần mềm

Để mở phần mềm Ôn tập Mô phỏng các tình huống giao thông, người dùng thao tác như sau:

Để tắt phần mềm, thao tác như sau:

Hướng dẫn sử dụng sử dụng chức năng Ôn tập

1. Ôn tập theo từng tình huống Để ôn tập theo từng tình huống, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

Khi bắt đầu mỗi video/clip, có phần đếm ngược từ 3-1, sau đó, video/clip mới bắt đầu được phát.

Trong quá trình ôn tập theo từng tình huống, phần mềm cho phép:

2. Ôn tập theo từng chương

Để ôn tập theo từng chương, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

Trong quá trình ôn tập theo từng chương, phần mềm cho phép:

Hướng dẫn sử dụng sử dụng chức năng Thi thử

Để thi thử, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

Khi bắt đầu mỗi video/clip, có phần đếm ngược từ 3-1, sau đó, video/clip mới bắt đầu được phát.

Trong quá trình thi thử, phần mềm cho phép người dùng có thể tạm dừng/reload bài thi thử đang thực hiện.

Exit mobile version